Blatenská ryba

Zdravá strava z čistých vod

Společnost Blatenská ryba

hospodaří na téměř 1 600 hektarech rybníků, rozkládajících se na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Zdravá a nezatížená krajina Prácheňska, voda přitékající z lesů a písčité břehy rybníků jsou základem pro chov blatenských ryb, pověstných svou kvalitou daleko za hranicemi. Roční produkce se pohybuje kolem 800 tun ryb.

K významným aktivitám společnosti patří vedle vlastního chovu ryb jejich další zhodnocení. V moderní zpracovně , která splňuje přísné veterinární a hygienické normy Evropské unie, se vyrábí široký sortiment produktů ze sladkovodních a mořských ryb.

Firma zajišťuje velkoobchod s chlazeným, mraženým a uzeným zbožím. Péče je věnována též distribuci zboží i k malým odběratelům v rozsáhlé oblasti jihozápadních a středních Čech včetně Prahy.

Dalším důležitým předmětem činnosti společnosti je chov vodní drůbeže . Ročně odchází na trh kolem 700 tun kachen. 

Středisko služeb vyrábí pro podnikovou potřebu i na prodej osvědčené přepravní bedny na ryby, vyplavovací lodě, pramice, nakladače ryb a další výrobky pro rybáře. Naší chloubou je kombinované lovící zařízení a nově zdokonalený šikmý nakladač ryb. Oba výrobky jsou chráněny v ČR jako „užitný vzor“.


.

Kontakty

Sídlíme na Blatensku v hojně turisty navštěvované oblasti Prácheňska v malebném jihočeském městečku 60 kilometrů jihovýchodně od Plzně respektive 80 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic.

V rámci programu OP Rybářství 2014-2020 bylo naší společnosti schváleno několik projektů, na které je poskytována podpora Evropské unie

Výrobky z ryb a mražené zboží

Výrobky z ryb
Mražené zboží

Služby

Doprava
Žací loď
Autojeřáb

Opravy vozidel                                                                Kovovýroba