Zveme Vás na podzimní výlovy
Přijměte pozvání na tradiční podzimní výlovy našich rybníků, jejichž podrobný plán ke stažení najdete  níže.

Turistickou atrakcí bude již tradičně zejména výlov rybníka Podkostelní Putim, kam Vás zveme v sobotu 14.10.2023
o Havelském posvícení se stánkovým prodejem pod hrází.

Stánky s občerstvením a hudbou na Vás budou čekat i při výlovu rybníka Buzický v pondělí 30. a úterý 31.10.2023.

Drobný prodej čerstvě vylovených ryb bude nejen na rybníku Podkostelní Putim (14.10.2023), ale i na rybnících Topič Zadní (17.10.2023), Milava (25.-26.10.2023),  Buzický (30.-31.10.2023), Malduchy (8.11.2023), Pančál (9.11.2023) a Vilímec (13.11.2023).