Doprava

Nabízíme nákladní a osobní dopravu.
Kontakt:  pan Stanislav Solar 383 422 512, 777 762 475, s.solar@blatenskaryba.cz
     pan Josef Dlouhý 383 422 512, 777 632 195