Recirkulační Akvakulturní systém

Recirkulační systémy neboli RAS (recirculating aquaculture systems), jsou budoucností intenzivního chovu ryb. Jedině v RAS je možné chovat ryby intenzivně a v plně řízeném prostředí. Zároveň však ekologicky a udržitelně, s minimálními dopady na okolní ekosystémy.

chlazené ryby na na objednávku 

Chlazené ryby na objednávku (candát, pstruh) pochází z našeho recirkulačního chovu ryb - jde o kruhové nádrže s neustálým oběhem vody, která se následně filtruje a čistí v biofiltru a tudíž nelze používat závadné látky.

Ryby jsou tak čerstvé, jak jen mohou být - po objednávce se v odchovné nádrži odchytí a odvezou na naši zpracovnu k úpravě, zachlazení a prodeji zákazníkům. Celková doba od odchytu do zpracování se pohybuje v řádu minut, jelikož naše rybí farma je vzdálená několik minut chůze od naší zpracovny (ale ryby raději vozíme). 

Provoz máme naplánován tak, aby bylo možno ryby podle aktuální nabídky odebírat po celý rok.

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!!