Recirkulační Akvakulturní systém

Recirkulační systémy neboli RAS (recirculating aquaculture systems), jsou budoucností intenzivního chovu ryb. Jedině v RAS je možné chovat ryby intenzivně a v plně řízeném prostředí. Zároveň však ekologicky a udržitelně, s minimálními dopady na okolní ekosystémy.