Naší společnosti byly doporučeny v rámci programu OP Rybářství  níže uvedené projekty, na které je poskytována podpora Evropské unie