Naší společnosti byly doporučeny v rámci programu OP Rybářství 2014-2020 níže uvedené projekty,

na které je poskytována podpora Evropské unie